Tag: Косето

Бисерите на Косето – 5 част/5-годишен

Това е колекция от монолозите и диалозите на Косето, подредени по хронологичен ред. С времето ще допълвам с новите неща. Тук са бисерите му от петата му година. първа част е тук втора част е тук трета част е тук четвърта част е тук 1.12. 2018 г. (5 год.) – Мама, заповядай този бонбон, за теб е! Read More

Бисерите на Косето – 4 част/4-годишен

Това е колекция от монолозите и диалозите на Косето, подредени по хронологичен ред. С времето ще допълвам с новите неща.

Тук са бисерите му от четвъртата му година.

Read More

Бисерите на Косето - 3 част/3-годишен

Бисерите на Косето – 3 част/3-годишен

Това е колекция от монолозите и диалозите на Косето, подредени по хронологичен ред.
Тук са бисерите му от втората половина на третата му година. Read More

1 2 3